N.K.S. Møre og Romsdal  har i flere år jobbet med holdningsskapende arbeid opp mot russen, spesielt i tida før russefeiringa. Enten alene eller sammen med helsetjeneste, politi og ambulanse.

Ungdomsrådet i Møre og Romsdal setter pris på arbeidet NKS gjør. Derfor bevilger de 10.000 kroner til NKS sitt arbeid opp mot russen. Ungdomsrådet fordeler hvert år 250.000 kroner til ungdomsformål.