Driva har fått inn meldinger fra folk i Nesset om omreisende som kommer på døra og selger blant annet trefigurer. De som kommer på døra har brukt lapper til å fortelle at de er enten døvstumme, er kreftsjuke eller har andre lidelseshistorier om seg selv eller familie.

Fått meldinger i Sunndal

- Har lensmannskontoret fått inn meldinger og klager på tigging og salg på dørene?

- Vi fikk torsdag inn to meldinger fra folk i Sunndal om dette, i den ene meldingen var det snakk om at det var brukt lapper. Men vi har ikke fått inn noen meldinger fra Nesset, sier lensmann i Sunndal Hallvard Vermøy til Driva.

- Er det å gå på dørene straffbart?

- Nei, det er ikke straffbart å tigge, det er heller ikke straffbart å banke på dører, men det er ikke lov til å gå inn i hus uten tillatelse fra dem som bor der. Når det gjelder salg av ting kan dette komme i en gråsone, sier Vermøy.

Han sier det ikke har vært meldinger om tjuverier relatert til tigging på dørene.

Straffbart å være truende

Vermøy sier det går en grense for hvilken type oppførsel som er lov å utvise når man går på dørene til folk.

- Det er straffbart å true eller være plagsom i atferden. Hvis folk føler at det blir ubehagelig, så vil vi gjerne se på det. Vi kan rykke ut og sjekke om de har lov til å oppholde seg her.

- Hvordan anbefaler du de som åpner døra å oppføre seg mot tiggere og selgere?

- Folk må oppføre seg skikkelig begge veger, sier han.

Han vil advare mot å kjøpe ting fra omreisende:

- Det er som regel dårlig kvalitet, og overpriset.