- Fylket kan gå i oppløsning

foto
Bekymret: Tove-Lise Torve er bekymret for framtida til Mør eog Romsdal fylke dersom politimesterembedet blir lagt til Ålesund.