Som uttalt i Romsdals Budstikke torsdag, er det usikkerhet rundt offentlige bevilgninger til Bygdekinoen. Kinomaskinist Frank Romuld mener likevel det er lite sannsynlig at tilbudet blir nedlagt.

– Jeg tror ikke statsstøtten forsvinner eller at det blir noen kutt i nærmeste framtid. Jeg vet ikke hva som gjør at departementet har vært sene nå. Det er Film og Kino som står bak bygdekinoen og de ordner med finansiering, så det er nok noe der i forhold til departementet, sier han til Driva. Han tror Bygdekinoen vil bestå i mange år framover og trekker spesielt fram kinoen i Eidsvåg som en av dem som lykkes og ligger godt an i fremtiden.

- Et viktig tilbud

– Det er ikke store utgifter det er snakk om for å drive Bygdekino her i landet, og det er et viktig tilbud for dem som bor utenfor byer og tettsteder. Det er for eksempel ganske langt å kjøre til Sunndal eller Molde for å gå på kino for folk i Eidsvåg, særlig for dem som har vært på jobb på dagtid på disse stedene, sier han til Driva.

Romuld kjører en rute gjennom to fylker og 21 steder med totalt 430 forestillinger i 2016. Det var totalt 16.851 besøkende på disse stedene i fjor. Han framhever kinoen i Eidsvåg som en av de beste.

– Eidsvåg hadde 23 forestillinger og 1142 besøkende i 2016.

- God organisering

Romuld driver ruta si alene, men har en vikar som trår til annenhver helg. Han viser til at Bygdekinoen i Nesset tidligere var på Raudsand.

– Så ble den flyttet til Eidsvåg og det er kommunesenteret med flere folk.

Han roser dem som driver for tredje år på rad:

– Det er veldig flinke folk. De er gode på organisering og markedsføring, og de har med seg sponsorer i tillegg. Det har vært et særdeles bra besøk i Eidsvåg. De har kino en gang i måneden, mens de fleste andre har hver 14. dag, sier Romuld til Driva.

Legger arbeid i markedsføring

Arild Høsteng i Eidsvåg ungdomslag er glad for rosen kinoen på Bergtun i Eidsvåg får. Det er lagt ned et arbeid i best mulig markedsføring.

– Vi annonserer i Driva og har egen FB-side, i tillegg til at det legges ut på siden om offentlige arrangement i Nesset. Dette har betydning. I tillegg bruker den lokale banken oss ved at de gir kinobilletter i premier. Vi bruker plakater til å informere om filmene. Næringslivet bidrar også med støtte. Alt dette er med på å bidra til at det går bra og at vi får mange besøkende, sier han til Driva. Han legger til at setene også er gode på Bergtun.

Høsteng frykter ikke at Bygdekinoen i Eidsvåg blir nedlagt.

– Nei, det har vi ikke fått signal om, så vi fortsetter å drive som vanlig. Jeg håper sjølsagt at Bygdekinoen får statsstøtte. Det er viktig med slike tilbud på små plasser.

Satser videre

Førstkommende mandag er det ny kinodag med to filmer.

– Folk har vært kjempeflinke å besøke oss og det vil vi takke for. Det kommer folk fra Eidsvåg, Eresfjord, Vistdal og flere bygder. Vi har også kinogjengere fra Istad og Kleive. Det setter vi stor pris på. Vi håper at folk fortsetter å støtte opp om Bygdekinoen og besøker oss også i 2017. Vi får en prosentvis andel av inntekten og den går til Eidsvåg ungdomslag. Jeg ser fram til et spennende år med mange gode filmer.

Ungdommer hjelper til

Han vil også trekke fram ungdommene som hjelper til under kinokveldene.

– Ungdommer fra ungdomsskolen og videregående stiller opp fra klokka halv fem. De bidrar med lemping av utstyr inn og ut, står i kiosken og tar imot billetter. Vi har også fått hjelp fra unge flyktninger, som er arbeidsvillige og lette å bli kjent med, så det er flott.