Spør statsråden om opprydding på Raudsand

foto
Birgit Oline Kjerstad (SV) har stilt næringsministeren fleire spørsmål etter salet av staten sine eigedomar på Raudsand, Foto: Privat