Nye regler gjør at boligen ikke kan selges på samme måte som før – dette mener meglerne at endringen betyr for deg