– Et påbud eller ikke fra regjeringens side vil være mer eller mindre unødvendig for vår del