Blir ny sjef for Heimevernet i Møre og Fjordane

foto