Mange nye ansikter i styrer, råd og utvalg - her er oversikten