Med Rasmus på vaksenopplæring: – Stat og kommunar må prioritera miljøvennlege varer og grønt næringsliv