Vil nesten doble mottak av avfall: – Kontakten med Hydro baserer seg også på en utvidelse