Hyller håndverkstradisjonen etter veversken Inga Farstad

foto