Brann i terrenget i Molde – har sendt ut farevarsel

foto