Flere søkte om rovvilterstatning - se oversikten her