Det kom like overraskende på begge de to prisvinnerne da de fikk tidelt Rindal Sparebanks Motivasjonspris 2013 under lørdagens torgdag i Rindal sentrum.

Banksjef Magne Bjørnstad introduserte begge to som verdige vinnere; fargeklatter i lokalmiljøet, uredde personer som står for sine meninger og som er med og realiserer folks drømmer. Den ene ble karakterisert som tradisjonell i sin virkemåte, og den andre litt mer utradisjonell ... Se hele juryens begrunnelse lenger ned.

Uventet og overraskende

Prisen, som i år ble utdelt for sjuende gang, består i 10 000 kroner til hver, samt diplombevis og blomster.

– Dette var totalt uventet, det er ikke så ofte jeg er det, men nå er jeg er faktisk litt målløs, sa Inga umiddelbart etterpå. Hun synes det er veldig artig at innsatsen de gjør blir satt pris på her i Rindal, og ser på prisen som et skikkelig hedersbevis.

Like overrasket var Emil, som for øvrig tok kontakt med Inga over melkedisken i butikken i 2007, da han hadde et nytt bygg som han gjerne ville pynte litt på. Inga satte så i gang, og resultatet ble i løpet av sommeren et nesten 60 kvadratmeter stort maleri på lagerveggen til Rindalslist AS, godt synlig for alle som passerer.

– Ja, dette var uventet og overraskende, sier han om prisen. – Jeg er jo egentlig for gammel for slike priser jeg da, smiler Gåsvand, men legger raskt til at føttene egentlig er mye eldre enn hodet.

Og folket gledet seg tydelig med dem, for gratulasjonene kom fra alle kanter etter utdelingen.

Solgte kalendere

Inga hadde også sin egen stand under torgdagen, der hun solgte sine kunstkalendere og kunstlys. Og at det blir et opplag til av kalenderne er ganske sikkert, for flere timer før torgdagen var slutt, hadde hun ikke mange igjen.

– Fantastisk respons, jeg har sendt kalendere både i Norge og til utlandet. Mange som er innom her i dag og kjøper, synes jeg selger den litt for billig, og det er det jo ikke ofte en får høre når en selger ting, ler hun.

Salget gikk aldeles strykende, med andre ord, og når Motivasjonsprisen kom på toppen av den enorme interessen for varene hennes, syntes hun dagen var helt fullkommen.

Juryens begrunnelse

Juryens begrunnelse for Rindal Sparebanks Motivasjonspris 2013 er som følger:

«Motivasjon og optimisme er to begrep som henger tett sammen. En motivert optimist får ting til å skje, og ser sjelden begrensningene når noe skal gjennomføres.

I Distrikts-Norge trenger vi motiverte optimister for å skape arbeidsplasser og levende lokalsamfunn. I Rindal er vi så heldig å ha flere slike, og to av dem vil vi sette litt ekstra pris på i dag ved å tildele dem motivasjonsprisen for 2013.

Begge kan karakteriseres som fargeklatter i lokalmiljøet – hver på sin måte, og delvis i bokstavelig forstand. Begge er uredde og står opp for sine meninger, og er derfor litt utypisk for en rindaling. Samtidig er begge med på å realisere folks drømmer i hjem og fritid.

Den ene har gjennom et langt liv gjort svært mye for lokal sysselsetting, næringsutvikling og som en aktiv og engasjert samfunnsdebattant.

Den andre har gjennom egen bedrift bidratt til mye positiv markedsføring av Rindal.

Den ene har satset og bygd næringsvirksomheten på tradisjoner – den andre har satset mye utradisjonelt.

I snart 50 år har den ene prisvinneren bygget opp et lite industrieventyr i Rindal med over 50 sysselsatte og et konsern med god inntjening. Med kjerneverdier som ekte, nyskapende og engasjer har han og hans stab satset på sine ideer og lykkes svært godt i et krevende marked.

For 15 år siden fikk den andre prisvinneren et kulturstipend fra banken i anledning bankens 125-årsjubileum, og siden den gang har hun utviklet seg til å bli en kulturpersonlighet i Rindal, både gjennom sin egen kulturformidling og via opplæring av andre unge talent i den interkommunale kulturskolen. Gjennom sin kunst har hun gjennom mange utstillinger gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt.

I 2007 «fant» prisvinnerne hverandre gjennom et felles prosjekt i form av et stort veggmaleri på et industribygg i Rindal – også et noe utradisjonelt prosjekt som beskriver prisvinnernes egenskaper som både impulsive og kreative.

Da er det ingen stor hemmelighet lenger hvem som er vinnere av Rindal Sparebanks motivasjonspris for 2013 ...

Det er derfor en stor glede å tildele Rindal Sparebanks Motivasjonspris for 2013 til Inga Dalsegg og Emil Gåsvand. For Emil sin del vil vi henge på at det er en kombinert heders- og motivasjonspris for å ha vært gründeren og bidratt til at Gåsvandkonsernet er en hjørnesteinsbedrift i Rindal.»