Etter behandling i Klima- og miljødepartementet 29. januar er klagene på rovviltnemnda i region 6 sitt vedtak om kvote for gaupejakt i region 6 i 2018 ikke tatt til følge. Det gis dermed grønt lys for gaupejakta som starter 1. februar.

Rovviltnemnda i region 6 vedtok 26. november 2017 kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 for 2018. Vedtaket ble påklaget av Fosen naturvernforening 13. november 2017, fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 16. november 2017, og fra NOAH 17. november 2017.

Rovviltnemnda i region 6 behandlet klagene 30.november 2017 og saken ble oversendt Klima-og miljødepartementet samme dag.

Klima-og miljødepartementet opprettholder rovviltnemnda i region 6 sitt vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2018, med unntak av at tilleggskvoten ikke skal benyttes dersom total hunndyrkvote på ni voksne hunndyr blir fylt.

Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at bestanden etter neste yngling vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen dersom den vedtatte kvoten effektueres, og at det er et mål at bestanden skal forvaltes så nært bestandsmålet som mulig.

Les mer her: fylkesmannen.no

Det kan dermed felles to gauper på Nordmøre, mens det i resten av fylket er kvotefri jakt.

Kvoten for Møre og Romsdal, gaupejakta 2018:

  • Område med mål om yngling: 2 gauper (1 voksen hunngaupe). (Gjelder gamle Aure kommune, Halsa, Tingvoll, Rindal, Surnadal og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva Driva).

  • Resten av fylket: Kvotefri jakt.

Les mer her: fylkesmannen.no