Ordfører Ola Heggem omtaler eiendommene Lykkja og Hov som selve indrefileten av sentrumsnære tomter i Rindal.

Onsdag vedtok formannskapet å gå for en avtale med VIBO Entreprenør om bygging av to firemannsboliger på Lykkja og etter hvert en seksmannsbolig på Hov.

Rett etter møtet skrev ordføreren under avtalen med markedssjef i VIBO, Pål Sande, og ordføreren fristes til å sitere en gammel julesang – " Ja detta har vi vente på så lenge".

Ja, for det er et svært så etterlengtet prosjekt som nå settes i gang.

Rindal har hatt prosjekt med utbygging av leiligheter tidligere – på Nedre Haug og på Øvre Dalen.

Alle disse leilighetene er nå solgt, og sjøl om det tok tid å selge leilighetene på Øvre Dalen, tror man nå at tida er mer moden for salg av boliger i denne typen bygg.

Bygger ut i nabokommunene

– VIBO har også sett på dette området i lengre tid, og det er positivt at bygging av slike leilighetsbygg kommer i gang i Rindal også, sier Pål Sande.

Han påpeker at det er et godt marked for salg av eneboliger også i Rindal, men at dette med å selge eneboligen for å flytte inn i sentrumsnære leiligheter ikke helt har slått an på samme måte som i Surnadal og i Orkdal – der VIBO har vært aktive på markedet med leilighetsbygg.

Det er altså en god prisutvikling på salg av eneboliger rundt sentrum, og at sentrumsnære boliger øker i verdi, vil også bidra til å forsvare verdien på de planlagte leilighetene.

I Surnadal har VIBO nettopp ferdigstilt et prosjekt i to trinn, der alt av leiligheter ble utsolgt i løpet av et par ukers tid.

Håp om byggestart til våren

Leilighetene i Rindal legges ut for salg på nyåret, og Sande nevner at de vil trenge et visst salg for å kunne stikke spaden i jorda.

Nå har de allerede vært i kontakt med flere kunder, og Sande ser ikke bort fra at utbygging kan starte i løpet av våren.

Det er firemannsboligene på Lykkja som står for tur først. Leilighetene vil være i størrelsesorden 80 til 95 kvadratmeter avhengig av om kjøperne ønsker to eller tre soverom.

Prisene på disse leilighetene forventes å ligge på rundt 2,5 millioner.

Ser an riving av Hov

Det er planlagt seks leiligheter på 65 kvadratmeter på Hov, men det er åpnet også her for at noen vil ønske seg større plass. I så fall vil antall leiligheter i bygget bli begrenset.

De planlagte leilighetene her vil ligge på rundt 2,1 millioner.

Ordføreren nevner at kommunen vil sørge for å rive eksisterende bygg på Hov, så snart VIBO har kunder på plass og ønsker å starte utbygging.

– Med dette har vi ivaretatt våre løfter om restart av Rindal vest, og særlig på boligsida. Når det gjelder næringsutbygging, er dette noe begrenset sammenliknet med tidligere planer. Når det er sagt, har vi en svært så interessant leietaker i Autoverkstedet med El-Watch, samt at vi har fylt opp førsteetasjen på Øvre Dalen med kontor, sier Heggem.

Han nevner også at det er solgt fire tomter i Seljebrekka, og at kommunestyret vil få boligplan for Rindal på bordet på nyåret.

– Det er viktig å ha et variert tilbud av muligheter som gjør det attraktivt å bo i kommunen, sier han.

Pål Sande oppfordrer interesserte om å ta kontakt. Det kan bli rift om leilighetene.