Mannen er fra en nabokommune til Nesset og drev forretning i Nesset.

Den første tiden gikk greit økonomisk, står det å lese i domsslutningen fra Romsdal Tingrett, men så fikk firmaet problemer med en kunde som påførte dem en større kostnad. Det ble ikke aktivitet fra 2014 til 2016, og de hadde heller ikke lokale å drive i, men selskapet ble likevel ikke oppløst før retten foretok en tvangsoppløsning i 2016, hvor det ble åpnet konkurs i selskapet.

Siktede erkjente i retten at det ikke ble ført regnskap for driften fra 2014 til 2016, til tross for at det var pliktig. Han har betalt 46.700 kroner i straffegebyr for ikke å ha levert regnskap, og presiserte videre at driften var opphørt i den perioden det ikke ble ført regnskap.

Retten mente likevel han hadde handlet forsettlig. Han ble dømt til fengsel i 21 dager for overtredelse av bokføringsloven. Fullbyrding av fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner.