- Jeg synes Surnadal bør slå ring rundt det de har. Kommunen er et kraftsenter på Indre Nordmøre som ikke bør bli en del av Trøndelag.

Det sier fylkesordfører Jon Aasen på telefon på veg heim fra mandagskveldens møte om fylkestilhørighet i Kristiansund.  Aasen har merket seg at partikollega og ordfører Lilly Gunn Nyheim har startet en diskusjon på om Surnadal bør følge Rindal og bli en del av Trøndelag. Nyheim begrunner trønderinteressen med at innbyggerne i Surnadal i stadig større grad benytter seg av tjenester nord for dagens fylkesgrense.

- Det er ingen ting å hente for Surnadal dersom de blir en utkant i et fylke som strekker seg fra Namdalen til Halsafjorden med en sterk by midt i. Trondheim har ingen tradisjon for å dele. Der tenker de jernbane og E6. Det er ingen ting å hente for naboene. Dersom fylkesgrensa blir flyttet vil det svekke Surnadal. Det går en sentraliseringsbølge over landet, og Surnadal bør ikke bli utvannet av denne bølga. Surnadalingene bør i det minste vente til regiondebatten kommer. Den er ikke så langt unna. Vi får oppgavemeldinga allerede i mai, sier Aasen.

Det var stor interesse for det åpne folkemøtet i Kristiansund der bortimot 300 personer var til stede. Arrangør var Tidens Krav.