Kommuner sponser hjertekompresjonsmaskin - innsamlinga nærmer seg mål