– Selv ikke med min grunnleggende optimisme tror jeg det er mulig

foto