Kari har jobba 30 år på Rema: – Jeg har en kronisk sjukdom, og det opptar meg naturligvis sterkt

foto