32 enslige barn og unge har forsvunnet fra lokale mottak. – Mer enn et tall

foto