Fare for flyvende objekter: – Vi har gjort tiltak, sier skolerektor