Håper Statkraft innser skaden de har påført Surna og gjør opp for seg