- Koronapandemien førte til færre sykkeltyverier

foto