Den beste medisin for et menneske er et annet menneske

foto