– Vi kan ikke bare trykke på en bryter og forvente mer mat