Arbeidet i full gang – nå er dette småbruket historie

foto