Knapphet på egg, melk og potet: – Bonden må få råd til å produsere