Fylkeskommunen sier nei til beredskapstiltak på denne strekninga