Statskog ønsker ikke bruk av ATV til hytte. Politikerne sier ja