Gått seg fast i fjellet: – Føret var nok ikke slik som han forventet