Vegar flytta over 100 mil nordover for å jobbe. – Eg skal tilbake ein gong, men veit ikkje når

foto