Over 500 unge fotballspillere fra 6-7 og opp til 12 år har vært i aksjon på Søyabanen Banksletta på lørdag.

Spillerne har kommet fra hele distriktet, men sjølsagt flest fra de nærmeste naboene til Kvanne fra Sunndal i sør til Rindal i nord.

Søya IL ventet innrykk av rundt 1.500 mennesker medregnet både spillere og ledere, og sjølsagt foreldre og annen slekt og venner.

Det krever et stort apparat av frivillige til å holde orden på alt, og arrangementet gikk som smurt.

Imponerte gjorde speaker Magne Hansen som holdt rede på det meste som foregikk på alle banene samtidig, og det skulle godt gjøres at han gikk glipp av en scoring.

Mye mat kreves det også for å mette en slik skokk med folk, og det var konstant kø foran kiosken og grillene.

Hvem vant? Nei, det er av underordnet betydning. Her er fotballglede både for spillere og tilskuere det viktigste, og det fikk vi i fullt monn.

I tillegg er det greit å begynne på et rimelig nivå for å lære regler, og her var de lokale dommerne viktige brikker som lærte bort både å ta innkast rett og å løse ballen etter scoring. Fotballcup er også fotballskole.