- Synd at det er distriktene det går utover, sier Ståle Refstie. Foto: arkiv

Svein Atle Roset, styreleder i Aura næringshage, sier at styret tok opp saka etter pressemeldingen fra SIVA 7. juli.

– Vi ga et tilsvar til SIVA der vi påpekte at vi mente vi ikke kunne avslutte midt i periode to, da programmet er delt opp i tre perioder og andre periode går ut i 2017. Vi mente dette var logisk, men SIVA holdt på sitt og de fikk godkjenning fra statsråd Jan Tore Sanner. SIVA hadde også klarert det med departementet. Så tok vi opp spørsmålet seinere i august med fylkeskommunen og vi har hatt en god dialog. 13. september hadde vi styremøte, der ordførerne i Sunndal og Nesset var til stede, SIVA og fylkeskommunen. Vi hadde en grei gjennomgang, sier Roset til Driva.

– Det er synd at det er distriktene det går utover, men vi må ta SIVAs avgjørelse til etterretning, sier rådfører i Sunndal kommune, Ståle Refstie, til Driva og fortsetter:

– Dramatisk er det ikke, men jeg synes det er synd at det gode samarbeidet mellom Sunndal og Nesset havarerer på denne måten. Nesset går nå mot Molde og forholder seg til en ny aktør. Det som imidlertid skuffer meg med programmet til SIVA, er at støtten avvikles midt i perioden. Forutsetningen var at det skulle pågå i 10 år, så dette har ikke har vært forutsigbart og langsiktig, slik det skulle være.

- Skal ikke bli skadelidende

Ståle Refstie, som er styreleder i Sunndal næringsselskap og representerer eiersida, bekrefter at styret har vedtatt avvikling av Aura næringshage, og Roset legger til at spørsmålet er når i løpet av året det skjer.

– Nå jobber vi med å forlenge fristen og sende søknader til fylkeskommune og SIVA om omstillingsmidler. Vi vil ha på plass nye avtaler, så bedriftene kan fortsette i lokalene og ha husleie som før. Bedriftene skal være skadesløse. De kan ta det med to. Vi skal søke å finne løsninger på dette, og vi skal ta vare på bedriftene. Sunndal og Nesset kommune må nok fylle på med midler og det vil bli en diskusjon på budsjettmøtet, sier Roset.

Ordfører i Sunndal kommune supplerer:

– Vi skal ivareta bedriftene på best mulig måte. Vi får se hva vi får av omstillingsmidler og hvor god tid vi har. Det gjelder å finne nye måter å drive på og ta vare på bedriftene på. Nå må vi få tid og midler til avviklingsprosessen.

Prøver alt

Roset opplyser at det blir styremøte 24. oktober og da skal alt være klart.

– Vi kaller inn til eiermøte etterpå.

Styrelederen sier at det er godt at det ikke er noen faste ansatte, slik at ingen trenger å sies opp i prosessen.

– Er Mellvin Stensvolls forslag realistisk?

– Det er greit at vi får ryggdekning og støtte. Ingenting skal være uprøvd i denne saka. Hva som skjer kommer nok an på om det blir press fra alle de som går ut av programmet.