- Dette er naturligvis både ulovlig og direkte farlig!

foto