– Ikke forsvarlig å bruke ressurser på å flytte parkeringsplass