Klinge fryktar historielaust språk når lensmann-tittel blir endra