– Skammelig opptreden av fylkeskommunen. Her har man ikke tenkt på barnets beste i det hele tatt, sier Lones far, Olav Johan Kristiansen.

Fast drosje

Da hun var sju måneder gammel ble Lone utsatt for en sykehustabbe som gjorde henne hundre prosent pleietrengende for resten av livet. Hun er helt avhengig av hjelp hele døgnet. Hun bor i Eidsvåg, og går på Tøndergård skole i Molde tre dager i uka. Ifølge far har hun rett til transport til og fra skolen. Transporten er fylkeskommunens ansvar. I hele høst har transporten vært utført av en fast drosjesjåfør som har en tilpasset bil som kan ta med Lone, rullestol, annet utstyr og to hjelpere fra avlastningstjenesten i Nesset som hun alltid har med. Drosja kjører fra Molde, fordi en spesialtilpasset drosje i Nesset er opptatt med annet fast oppdrag på samme tid.

Men denne fredagen ventet Lone og hjelperne forgjeves. På veg til Eidsvåg hadde sjåføren blitt oppringt av en saksbehandler i fylkeskommunen og fått beskjed om å avbryte oppdraget. Olav Johan Kristiansen ble først klar over hva som hadde skjedd da avlastningstjenesten ringte og sa at Lone ikke hadde kommet seg på skolen fordi drosja ikke dukket opp.

– Konsekvensen er jo at man nekter en multifunksjonshemmet jente retten til skolegang. Skolen er utrolig viktig for Lone. Hun har ikke hatt noe godt skoletilbud før, nå har hun endelig fått det på Tøndergård, sier Kristiansen.

Tok lengre tid

Lone har egen bil, som i høst har blitt bygget om for å passe hennes behov. I utgangspunktet skulle drosja brukes til Lones bil ble klar. Men ombyggingen har tatt lengre tid enn beregnet.

– Jeg har gitt beskjed til fylkeskommunen om at det kom til å ta tid å få hennes egen bil tilpasset. Samtidig kom det ønske fra de ansatte på avlastningstjenesten om at transporten med drosje ble gjort permanent. Jeg har formidlet dette til fylkeskommunen og oppfattet det helt klart slik at da skulle vi fortsette med drosjetransporten og bare bestille drosje som vi har gjort før, forklarer Kristiansen.

– Men torsdag kveld fikk jeg en melding fra fylkeskommunen med beskjed om at jeg ikke hadde noe med å bestille drosje sjøl, og at den drosja som var bestilt til dagen etter måtte jeg betale sjøl. Jeg var innstilt på å betale sjøl, men drosja dukket altså ikke opp. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at fylkeskommunen skulle stoppe den. I en slik situasjon som Lone og vi er i så er det mer enn nok å stri med, om vi ikke skal bli møtt av dette også.

Kristiansen sier usikkerheten rundt transporten sliter på dem. I forhold til fylkeskommunen er saka uavklart. De siste ukene har Kristiansen noen dager kjørt Lone sjøl, andre dager er det blitt brukt taxi.

– Vi har nå søkt om transport i taxi som en permanent ordning. Før vi får et ordentlig svar blir alt veldig uforutsigbart. Det er utrolig skuffende å bli møtt slik. Det er vanskelig å skjønne hvorfor vi ikke kan fortsette med den ordningen vi har hatt. Det er jo åpenbart at Lone har rett til transport, sier Kristiansen,

Romsdals Budstikke har fått bekreftet at drosja ble bedt om å snu, men sjåføren er usikker på hvor drosja var da beskjeden kom. Kristiansen mener den var nesten inne i Eidsvåg.

– Den var ikke langt unna Lones heim. Det gjør det hele enda mer uforståelig, sier Kristiansen.

Saka under behandling

Korrespondanse som Romsdals Budstikke har hatt tilgang til viser at de ansatte ved avlastningstjenesten i Nesset kommune mener det er av stor betydning at Lone blir kjørt i taxi til skolen. Også brev fra St. Olavs Hospital støtter det.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker ikke å svare på Budstikkas spørsmål om hvorfor transporten ble stanset. Seksjonsleder Stig Helle-Tautra i fylkeskommunens driftsavdeling skriver i en SMS:

«Vi kan ikke kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag er det Møre og Romsdal fylkeskommune sitt ansvar å organisere slik skoleskyss etter søknad. Saka er under behandling.»

Denne saka sto først på trykk i Romsdals Budstikke.