Hastigheten ble målt til 120 kilometer i timen i ei 80-sone på Tingvoll. Ifølge forskriften skal tapstida settes fra tre til fem måneder ved slike fartsoverskridelser. Imidlertid skal omstendighetene ved kjøringen samt hvilken virkning tap av førerretten antas å ville få for innehaveren vektlegges. I dommen fra Nordmøre tingrett går det fram at mannen bor slik til at at tap av førerretten i fem måneder vil være vesentlig mer byrdefullt for ham enn det som normalt vil være tilfelle. Det vises blant annet til at han har omsorgen for et barn, og at ingen andre i husstanden har førerkort. Tingretten peker videre på at det ikke foreligger opplysninger om at det oppsto konkrete faresituasjoner i forbindelse med mannens kjøring. Han er heller ikke tidligere straffet eller bøtelagt.

Sunndalingen, som er i 30-åra, mister førerkortet i tre måneder. Han må også betale en bot på 9000 kroner.