Hun er den nye styrelederen i Todalsfjordprosjektet