Viser fram elendigheten på Fv 65 - møter forståelse

foto