Ga 11 millioner i utbytte i 2020. – Vi kommer til å få en betydelig nedgang i resultatet for 2021

foto