Også på Sunnmøre er det kraftig motstand mot torskeoppdrett

foto