– Jeg oppfordrer unge til å bruke stemmeretten sin