Oppfordrer folk til å ta grep før lynsesongen

foto