Flere fikk ikke kjøre videre etter å ha blitt stanset i kontroll

foto