For 11. året på rad tilbyr Røde Kors i Møre og Romsdal gratis ferie for barnefamilier som sliter økonomisk eller er i en vanskelig livssituasjon. I fjor var det 300 som søkte om å få være med og 110 som fikk plass.

– I fjor ble cirka 40 prosent med. Vi ønsker å hjelpe enda flere, så vi planlegger at vi også skal tilby høsttur, sier Asbjørn Wille, frivilligkoordinator i Møre og Romsdal Røde Kors. Han forteller at antallet familier som søker øker.

– Jeg tror det er mindre tabu å be om hjelp enn før. Flere enn før sliter med økonomi, og kan dermed ikke prioritere ferie. Røde Kors sitt tilbud har også blitt mer kjent enn før, sier Wille til Driva. Han tror det fortsatt kan være vanskelig for mange å be om hjelp, men mener det har blitt mer åpenhet rundt temaet.

Gir noe å snakke om

En sommerferie på to måneder blir lang for de barna som ikke får reise eller oppleve noe, og målet til Røde Kors er at disse barna skal få oppleve aktiviteter.

– Slik har de noe fortelle om de også når de skal begynne på skolen igjen. Det er viktig at barn opplever noe i ferien.

De fleste sender søknad gjennom hjelpeapparatet som barnevern, helsesøster, Nav, flyktningehjelpen eller andre, noen sender også sjøl.

– Det vil variere hvor familiene kommer fra, i fjor var det familier fra for eksempel Sunndal, Tingvoll og Nesset. Vi bruker å ha god spredning, sier han.

For å kunne bli med må man ha et barn mellom 6 og 13 år, men man kan gjerne ha barn som er utenfor denne alderen, som da også blir med.

– Bygger vennskap

Målet med tilbudet er også at familien skal få en opplevelse sammen, et pusterom fra hverdagen og være et sted der de kan bygge nettverk og møte andre i samme situasjon.

– Det bygges vennskap på disse turene, både blant voksne og barn. Ferien er gratis og inkluderer all mat, transport og aktiviteter, sier Wille til Driva.

Uka er fullspekket med opplevelser, og mye skjer ute i friluft.

– Det kan være padling, stå på vannski, grilling, safari og veldig mye forskjellig. Aktivitetene varierer.

I år går turen for familier fra Møre og Romsdal til Hurdal i Akershus, og foregår 17. til 22. juli. Det er aktivitetsledere med og de har taushetsplikt.

Det er først og fremst Røde Kors sentralt og Bufdir som deler ut offentlige midler til «ferie for alle». Andre bidrar også, som lokale Røde Kors-foreninger, samt Bolsøya Helselag, som ga gave til jul.

Barnefattigdom i regionen

For å måle omfanget av barnefattigdom bruker man lav inntekt som mål, det vil si husholdninger som har en inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i Norge. I Møre og Romsdal bor det 254.290 personer, hvorav 22 prosent er barn. 7,2 prosent, altså 3457 barn lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt, mens i Norge for øvrig er tallet 10 prosent, viser tall fra Bufdir- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2015. Wille peker på at fylket vårt ikke er blant de verste stilte her til lands.

– Men det er ille for dem det gjelder, og for dem er tilbudet «ferie for alle» veldig viktig, sier Wille.

Antallet barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Driva-kommuner er: i Nesset: 6,2 prosent, det vil si 32 barn, i Surnadal: 8,5 prosent, det vil si 94 barn, i Sunndal 12 prosent, det vil si 147 barn, i Rindal: 5,8 prosent, det vil si 23 barn, i Halsa: 15,8 prosent, det vil si 43 barn og i Tingvoll: 12 prosent, det vil si 65 barn.