Vil satse på unge som står i fare for å falle fra. Nå er første søknad inne